Deze 14 vrouwen kiezen voor regeneratie

longread

Deze 14 vrouwen kiezen voor regeneratie en herstellen zo de natuur

Tekst Nadine Maarhuis Gepubliceerd 8 maart 2024 Leestijd 6 minuten

Van landbouw en biodiversiteit tot onderwijs en het recht: deze 14 vrouwen zetten zich in voor een regeneratieve wereld waarin we de natuur herstellen. Ter ere van Internationale Vrouwendag zetten we ze voor je op een rij.

Jessica den Outer. Fotograaf: Gabriele Hengeveld

Jessica den Outer geeft de Aarde rechten

“Ieder mens heeft het recht om te bestaan. De natuur verdient datzelfde recht”, stelt milieujurist Jessica den Outer. Daarom stelt ze alles in werking om ecosystemen zoals rivieren en bossen rechten te geven. “We moeten anders leren kijken: wat heeft de natuur nodig en hoe kunnen we haar een stem geven?”

 

Anne van Leeuwen en haar man. Fotograaf: Gabriele Hengeveld

Boer Anne van Leeuwen kiest voor het leven

Laten zien dat regeneratief een realistisch alternatief is voor gangbaar, dat is de missie van boerderij Bodemzicht. Wat in 2019 begon met vijf hectare gedegradeerde landbouwgrond is inmiddels uitgegroeid tot een oase van leven. Medeoprichter en regeneratief boer Anne van Leeuwen: “Ik ben nog iedere dag verbaasd over de snelheid van regeneratie.”

 

Louise Vet. Fotograaf: Gabriele Hengeveld

Ecoloog Louise Vet deelt de lessen van de natuur

Als iemand weet hoe belangrijk biodiversiteit is voor het leven op Aarde, dan is het ecoloog Louise Vet. Als wetenschapper zet ze zich in voor regeneratie en deelt ze de lessen van de natuur. “Zie het als een research & development-afdeling die al 3,8 miljard jaar bezig is”, aldus Louise. “Een stapje terugdoen en met enige bescheidenheid naar het leven op Aarde kijken zou ons goed doen.”

 

Winny van Buuren en haar man. Fotograaf: Gabriele Hengeveld.

Boer Winny van Buuren werkt samen met de Aarde

Op ruim 200 hectare landbouwgrond verbouwen Winny van Buuren en haar man Arjen allerlei streekproducten, volledig regeneratief. Ze sluiten kringlopen, creëren biodiversiteit, voeden de bodem en verwerken een groot deel van hun gewassen zelf. Winny: “Het is onze missie om te zorgen voor gezond voedsel. Voor nu, maar ook voor toekomstige generaties.”

 

Suzanne van Straaten
Suzanne van Straaten. Fotograaf: Gabriele Hengeveld.

Suzanne van Straaten maakt van gifvrij groen de norm

Ondanks dat planten en bloemen in reguliere tuincentra er misschien groen uitzien, zitten de meesten vol landbouwgif, waardoor ze de natuur beschadigen. Met Sprinklr wil Suzanne van Straaten het tij keren, door gifvrij groen voor iedereen toegankelijk te maken: “De biologische kwekerijen met wie wij samenwerken zijn een soort natuurgebieden.”

 

Rineke Dijkinga. Fotograaf: Gabriele Hengeveld.

Rineke Dijkinga stelt op iedere hectare gezondheid centraal

De bodem ligt aan de basis van een gezonde Aarde, maar ook aan die van onze eigen gezondheid. Op haar agroforestry-project stelt orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut Rineke Dijkinga daarom de ‘gezondheidswaarde per hectare’ voor mens, dier en natuur centraal. “We kunnen niet eeuwig nemen, maar moeten ook heel veel teruggeven. Dan komen we weer in evenwicht met de natuur.”

 

Eline Venninga. Fotograaf: Sabine Rovers.

Eline Veninga creëert ruimte voor regeneratie

Vanwege de hoge grondprijzen is het voor jonge regeneratieve boeren lastig om een plek te vinden. Daarom zet Eline Veninga zich in voor Lenteland: een organisatie die boerderijen van 5 tot 25 hectare opkoopt, uit de economie haalt en ze vervolgens met regeneratieve boeren matcht. Eline: “De boer is creatief eigenaar en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de boerderij. En door certificaten te kopen kan de lokale gemeenschap mede-eigenaar worden en zo meebeslissen over wat er op de boerderij gebeurt.”

 

Marrit Kyung Ok Schakel. Fotograaf: Gabriele Hengeveld.

Boer Marrit Kyung Ok Schakel kiest voor veerkracht

De meeste boerderijen worden gerund door een enkele witte boer, akkers staan vol monoculturen en in veel stallen vind je hetzelfde koeienras. Terwijl boerderijen juist gezonder en veerkrachtiger worden van diversiteit, weet Marrit Kyung Ok Schakel. Daarom kiest ze op Boerderij Buitenverwachting samen met haar man Bas van Rijn voor bijzondere dierenrassen, een voedselbos en stellen ze het erf open voor de lokale gemeenschap. Marrit: “Ik wil dat landbouw voor iedereen is.”

 

Sonne Copijn. Fotograaf: Diane van der Marel.

Imker Sonne Copijn zet zich in voor wilde bijen

Wilde bijen zorgen voor ruim 80 procent van alle bestuiving op Aarde. Hiervan zijn niet alleen miljoenen planten en dieren, maar ook wij mensen afhankelijk. Driekwart van ons voedsel groeit namelijk dankzij wilde bijen. Toch hebben we de biodiversiteit – en daarmee het leefgebied van wilde bijen – in Nederland dusdanig aangetast dat meer dan de helft van alle wilde bijensoorten op de rode lijst staat. Met 10.000 hectare aan bijenoases wil Sonne Copijn het tij keren.

 

Joanne Malotaux Burgerboerderij de Patrijs
Joanne Malotaux. Fotograaf: Gabriele Hengeveld.

Boer Joanne Malotaux geeft de landbouwtransitie vorm

Op Burgerboerderij de Patrijs werkt Joanne Malotaux – samen met haar partner Johannes Regelink – keihard om een boerenbedrijf te creëren dat binnen de grenzen van de Aarde opereert én economisch gezond is. De boeren – die van huis uit ecologen zijn – hebben inmiddels al afscheid genomen van kunstmest, pesticiden en krachtvoer. En dat is pas het begin. Joanne: “Uiteindelijk willen we een landschap creëren waarin koeien tussen eetbare bomen en struiken door grazen, zodat plantaardige en dierlijke voedselproductie elkaar kunnen versterken.” 

 

Reina Ovinge. Fotograaf: Diane van der Marel.

Reina Ovinge maakt consuminderen, lokaal en regeneratief modieus

Elk jaar gaat zo’n 1,2 miljoen kilo Nederlandse wol verloren omdat schapenboeren er geen fatsoenlijke prijs voor kunnen krijgen. Tegelijkertijd kopen we bergen plastic kleding, die onder erbarmelijke omstandigheden in Azië worden gemaakt, en snel verslijten. Terwijl een wollen trui wel 75 jaar kan meegaan… Met The Knitwit Stable wil Reina Ovinge van consuminderen de norm maken: “We moeten een enorme omslag maken, van kwantiteit naar kwaliteit.”

 

Sanne Beld. Fotograaf: Gabriele Hengeveld.

Boer Sanne Beld kent de kracht van holistische begrazing

Op haar regeneratieve boerderij Met Natuur Mee gaat Sanne Beld terug naar de ecologische kern. Ze verplaatst haar koeien elke dag naar een nieuw stukje weiland, waarmee ze overbegrazing en bodemuitputting voorkomt. Ook blijft ze weg van pesticiden, kunstmest, krachtvoer en antibiotica. In plaats daarvan kiest ze voor kruidenrijk grasland vol biodiversiteit, waar haar dieren toegang hebben tot een divers dieet van gras, bloemen en medicinale kruiden, maar ook wilde bijen, vlinders en vogels hun eten vinden. 

 

Juliëtte Schraauwers. Fotograaf: Sabine Rovers.

Juliëtte Schraauwers bouwt aan regeneratief onderwijs

Als mens zijn we gemaakt voor verbinding met de Aarde, zo worden we geboren. Maar naarmate we meer tijd doorbrengen in de door groei geobsedeerde samenleving, raken we de connectie met de natuur én onszelf kwijt. Dit begint op school, ziet Juliëtte Schraauwers. Daarom zet ze zich met NOWSCHOOL in voor regeneratief onderwijs, onder andere door onderwijspioniers te helpen bij het starten van een natuurherstellende school. 

 

Mellany Klompe-Vonk. Fotograaf: Sabine Rovers.

Mellany Klompe runt op 300 hectare een regeneratieve modelboerderij

Terug naar de basisregels van de natuur, dat is volgens Mellany Klompe de kern van regeneratie. Vlakbij Rotterdam runt ze samen met haar man Jeroen een regeneratieve modelboerderij van ruim 300 hectare. Met de geboekte resultaten overtuigen ze boeren om over te stappen én bedrijven om de transitie te financieren. “We willen boeren laten zien dat ze er niet alleen voor staan.”

Op zoek naar meer verhalen over regeneratieve pioniers? Volg ons op LinkedIn en Instagram, dan mis je niks!