Regeneratie

We stellen leven centraal 
in elke actie en beslissing die we nemen 

We zien levende, vitale bodem 
als startpunt en basis van het bestaan

We laten alles beter achter 
dan we het aantreffen

We zorgen voor meer leven
en betere kwaliteit van leven op onze plek

Hoe we te werk gaan 
is gebonden aan ieders lokale context 

Regeneratie is een proces, 
geen formule of keurmerk

We volgen natuurlijke- en inheemse principes

We werken met en voor toekomstige generaties

Wederkerigheid is het uitgangspunt
van al onze relaties met mensen, dieren, planten en microben

We streven naar sociale, ecologische 
én economische winst

We maken geen gebruik van kunstmest of pesticiden

Wij hebben geen ruimte voor monoculturen

Wij gaan voor diversiteit, altijd en overal

Wij zoeken altijd de verbinding, zijn open en uitnodigend

In Nederland is de industriële landbouw overheersend. Het gaat dan over het intensieve landbouwmodel waarmee we wereldwijd beroemd zijn geworden omdat we er super efficiënt door kunnen verbouwen. Kenmerkend zijn de grootschalige boerderijen die inzetten op monoculturen en intensief gebruik van gif en chemicaliën (kunstmest en pesticiden). Boeren zijn daarbij een verdienmodel geworden voor grote bedrijven waarbij voedsel voornamelijk internationaal verhandeld wordt, in plaats van de lokale gemeenschappen te voeden. Wereldwijd heeft deze vorm van landbouw als gevolg dat we 30 voetbalvelden vruchtbare landbouwgrond per minuut verliezen. Dat zijn ruim 15,5 miljoen voetbalvelden per jaar…

Wij geloven dat dit systeem moet veranderen. Een voedselsysteem dat leven vernietigt kan ons nooit voeden. Daarom is het nodig dat we boeren steunen in een reis richting samenwerking met natuurlijke processen, zodat boeren weer de hoeders van onze ecosystemen kunnen zijn. Zo kunnen boeren zorgen voor vitale- en gezonde bodems en voeding waar wij mensen én alle andere levende wezens om ons heen beter van worden. Regeneratieve landbouw draagt bij aan ecosysteemherstel door meer CO2 op te slaan dan uit te stoten, waterkringlopen te herstellen, levende bodems te bouwen en zo klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Herstel van onafhankelijkheid van de boer is hier een fundamenteel onderdeel van.

Regeneratie is geen gesloten, uitsluitend systeem of model, maar een uitnodigend en open proces voor iedereen die wil bijdragen en de vermeerdering van het leven centraal zet. Boeren die in transitie gaan naar regeneratie hebben 5 jaar de tijd om in die transitie het gebruik van kunstmest en pesticiden naar nul te reduceren.

Meer weten? Lees het artikel Wat is regeneratieve landbouw? Daarin leggen we van begin tot eind uit hoe het zit.

 

Download Grondbeginselen als PDF