Agenda

Overzicht evenementen

vrijdag 1 december

We Are The ReGeneration x Warmonderhof

Themadag Duurzaam bodembeheer

De themadag duurzaam bodembeheer is een brede oriëntatie op de aspecten die samen tot duurzaam bodembeheer leiden. De dag richt zich op boeren die zicht willen op de ontwikkelingen in de landbouw in relatie tot maatregelen op het eigen bedrijf. Aan bod komen: bodemkwaliteit; organische stof en koolstof/stikstof, veranderende mechanisatie, potentie van toevoegmiddelen en meststoffen, bemesting rondzetten in de toekomst.

1 december 2023 • 09:30 - 17:00 Warmonderhof, Dronten
Tuinderij de Veldhof

Workshop ‘Maak je teeltplan’ met Valérie van Dijck

Maak in één dag de basis voor jouw teeltplan waarmee je het hele seizoen groenten en kruiden kunt oogsten. Valérie heeft 8 jaar ervaring als tuinder van Permacultuur tuinderij De Veldhof en kijkt samen met jou hoe jij een realistisch teeltplan kunt maken. Geschikt voor de kleine en grote moestuinierder, voor een heel seizoen overvloed!

1 december 2023 • 10:00 - 16:00 Zutphen

woensdag 6 december

We Are The ReGeneration x Agroforestry Netwerk Nederland

De bodem onder het voedselbos

Deze sessie van Netwerk Voedselbossen Nederland vindt plaats op woensdag 6 december van 14.30 tot 16.00 uur (online) op internationale bodemdag over de bodem onder het voedselbos. Houd voor meer informatie de website in de gaten.

6 december 2023 • 14:30 - 16:00 online

donderdag 7 december

We Are The ReGeneration xBoerderij de Buitenkeuken Eyckenstein

Slotsymposium Koplopers in Kringloop Landbouw

De biologische sector heeft als ambitie om de kringloop zo ver mogelijk te sluiten. In het project Koplopers in Kringlooplandbouw heeft Bionext, samen met Biohuis, onderzocht wat hier voor nodig is. Via verschillende pilots hebben boeren, tuinders, verwerkers en andere betrokkenen veel geleerd over regionaal voer, residu vrij strooisel en efficiënt mestgebruik. Als je benieuwd bent naar de praktische resultaten uit de pilots? Of als je wilt weten welke concrete ambities de biologische sector op de korte termijn heeft om de kringloop verder de sluiten hoort je dat tijdens dit slotsymposium.

7 december 2023 • 10:00 - 14:00 De Essenburcht, Kootwijkerbroek

vrijdag 15 december

Regeneratie als oplossing

Regeneratie als oplossing

Regeneratie als oplossing is en dag voor leiders, managers, professionals in People & Culture, HR, duurzaamheid, marketing, well-being en beleidsontwikkeling om meer te leren over regeneratie en wat het kan betekenen voor jou en je organisatie.

15 december 2023 • 09:30 - 17:00 Amsterdam

vrijdag 12 januari

We Are The ReGeneration x Warmonderhof

Themadag Composteren en fermenteren

In 2030 verwacht het ministerie van Landbouw dat kringlooplandbouw grotendeels gerealiseerd is. Dat wordt nog een stevige klus. Deze trainingsdag is voor iedereen die reststromen zoals slootmaaisel, bermmaaisel eigen groenafval etc wil composteren of fermenteren om daarmee de beschikbare materialen optimaal te benutten voor de bodemvruchtbaarheid.

12 januari 2024 • 09:30 - 17:00 Warmonderhof, Dronten

vrijdag 26 januari

We Are The ReGeneration x Warmonderhof

Themadag eiwitarm voeren en stikstofreductie

Een van de beproefde manieren om stikstofgebruik te reduceren en daarmee ook het overschot naar het milieu te reduceren is het zgn. ‘voerspoor’: structuurrijk en eiwitarm voeren. In deze themadag leer je hoe dit in zijn werk gaat en welke ervaringen er mee zijn opgedaan. De themadag is bedoeld voor melkveehouders die willen anticiperen op de ontwikkelingen in de richting van (meer) grondgebonden produceren, betere stikstofbenutting en betere gezondheid van het vee, o.a. klauwgezondheid en vruchtbaarheid.

26 januari 2024 • 09:30 - 17:00 Warmonderhof, Dronten

vrijdag 2 februari

Tuinderij de Veldhof

Workshop ‘Fruitbomen & kleinfruit snoeien’ met Taco Blom

Hoe snoei je zodat je kunt stoppen met snoeien? Het snoeien van onze fruitbomen is niet altijd ideaal. Een fruitboom is op zijn best als die op een natuurlijke wijze kan groeien. Snoeien volgens de boeken leidt meestal tot de noodzaak om te blijven snoeien. Met snoeien wordt veel verstoord zoals het hormoonhuishouden van je boom? Hoe herstel je dat?

2 februari 2024 • 10:00 - 16:00 Tuinderij De Veldhof