Decade of Action ANBI stichting

Over ons We Are The ReGeneration is een project van Decade Of Action, een act-tank die zich tien jaar lang inzet om systeemverandering teweeg te brengen en zich in 2030 opheft.

   

In die tien jaar draagt ANBI stichting Decade Of Action bij aan een versnelling van de transitie. Jaren waarin we mensen verbinden, in hun hart raken, veranderen en verenigen. Waarin we samen een leven in balans met onze planeet creëren. Want zonder ecologie geen economie.

Ruim 50 jaar na de eerste Earth Day (1970) en na de verschijning van het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome (1972), gevolgd door ettelijke alarmerende rapporten van het IPCC, dringt het besef door dat we onze koers, onze economie en ons beleid op het gebied van natuur, biodiversiteit, water, klimaat, voedsel en landbouw moeten veranderen.

 

Wij helpen dit proces versnellen

Wij laten een nieuw perspectief op de toekomst zien en bouwen aan een nieuwe onderliggende cultuur, waardoor een economisch systeem ontstaat dat met de natuur samenwerkt, in plaats van haar vernietigt. Dat kiest voor leven: een ‘ecology economy’.

Met de verhalen die we vertellen en de nieuwe cultuur die we op ons platform verbeelden gaan we van degeneratie naar regeneratie. Van afgescheiden van de natuur, naar onderdeel zijn van de natuur. Met als uiteindelijk doel dat deze cultuur in 2030 tot de mainstream behoort, of zelfs tot een nieuwe, breed gedragen standaard. Daarom zijn we We Are The ReGeneration gestart.

Uitgelichte quote

How do we change the world? Change the story. Problems rest on top of systems, systems rest on top of stories
— Charles Einstein

We Are The ReGeneration is een beweging die – samen met een groeiende groep vernieuwers – werkt aan de verandering naar een ‘ecology economy’. We verbinden en verbeelden alle pioniers en opiniemakers die laten zien dat een ecologische samenleving mogelijk is. Door de kennis van wetenschappers met de wijsheid van inheemse leiders te verbinden en de open blik van jongeren te verenigen met de innovatiekracht van pionierende creatieven, boeren en ondernemers, bouwen we aan cultuureilanden die zich als kringen in de vijver steeds verder verspreiden en een groeiende groep warm maken voor regeneratie.

Vanuit een oplossingsgerichte en energieke toon en stijl brengen wij een ‘positieve antidote’ in de vorm van inspirerende verhalen die verandering teweegbrengen.

Positieve antidote

Er bestaan al heel lang milieubewegingen, pioniers en ecologische initiatieven. Maar deze blijven allemaal gescheiden van elkaar aan hetzelfde doel werken. En zijn zo geen volwaardige partij voor de conservatieve krachten die het oude systeem intact willen laten, omdat zij daar de meeste baat bij hebben. Wij bewegen met ‘We are the ReGeneration’ daarom van moeten naar willen, naar een aantrekkelijke en aanstekelijke cultuur van slimme, frisse, aanpakkers en veranderaars die anderen inspireren doordat ze de verandering zelf vorm geven. Niet alleen op een ethische, maar ook op een esthetische manier die past in de tijdgeest. Voorbeelden die je wilt volgen, waar je bij wilt horen, door mee te doen. Door zelf te gaan doen. Doeners inspireren nieuwe doeners.

En zo bouwen we de beweging van onderop. Van hart tot hart, van mens tot mens, dwars door alle lagen van de samenleving heen. We Are The ReGeneration.

Regeneratieve boeren gooien niet met modder.

Drie kantelpunten

De komende jaren zullen we met We Are The ReGeneration focussen op drie kantelpunten:

Re-Generation

Het herstel en verbeteren van ecologische-, economische- en sociale systemen door middel van regeneratieve principes

Re-Growth

Nieuwe economische modellen die het herstellend vermogen van ecologische systemen ondersteunen in plaats van uitputten

Re-Connection

Het herstel van onze verbinding met de natuur en onze eigen natuur

Wereldkampioen regeneratieve landbouw

Om deze kantelpunten te bereiken, zijn we gestart vanuit ons voedsel- en landbouwsysteem. Voedsel staat dicht bij iedereen en is een basisbehoefte in ons bestaan. Daarmee is dit het perfecte startpunt om tot een culturele omslag te komen. Daarnaast is Nederland een van de meest vooraanstaande landen ter wereld als het gaat om landbouw. Onze invloed is wereldwijd voelbaar en merkbaar. Als we Nederland veranderen, veranderen we ook de wereld. Vanuit dit startpunt komen we in 10 jaar tijd tot de culturele omslag in de maatschappij naar een regeneratieve cultuur.

Missie
Leven in balans met onze planeet.

Hoe geven we de verandering vorm?

Onze strategie om de transitie te versnellen spitst zich toe op twee cruciale punten:

Van alleen naar met elkaar
Van moeten naar willen

We vinden, verbinden, verbeelden, versnellen en veranderen, waarbij ‘verbinden’ (van ‘alleen’ naar met ‘elkaar’) en ‘verbeelden’ (van ‘moeten’ naar ‘willen’) onze grootste en onderscheidende krachten zijn. 

Uitgelichte quote

Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war
— Martin Luther King

Vinden

We vinden de pioniers en doeners aan de rand van nieuwe ontwikkelingen, naar een steeds bredere groep. Zo bouwen we een ecosysteem van samenwerkende partners die in waarden en visie hetzelfde nastreven, en bouwen we aan maatschappelijk draagvlak.

Verbinden

Al heel lang werken milieu-bewegingen, pioniers en mooie initiatieven allemaal gescheiden van elkaar aan hetzelfde doel. En zijn zo geen volwaardige partij voor de conservatieve krachten die het oude systeem intact willen laten, omdat zij daar zelf het meest baat bij hebben. Door samen te werken en krachten te bundelen, ontstaat een beweging die zo groot is dat zij onomkeerbaar is.

Verbeelden

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Wij bewegen van moeten naar willen, naar een aantrekkelijke en aanstekelijke cultuur van slimme, frisse, aanpakkers en veranderaars die ons inspireren doordat ze de verandering zelf vorm geven. Niet alleen op een ethische, maar ook op een esthetische manier die past in de tijdgeest. Voorbeelden die je wilt volgen, waar je bij wilt horen, door mee te doen. Door zelf te gaan doen. Doeners inspireren nieuwe doeners.

Versnellen & veranderen

In tien jaar tijd bouwen we op deze manier een golf die zo aantrekkelijk en groot is, dat hij omslaat en de cultuur verandert. Van klein naar groot, van ondergronds naar bovengronds, van niche naar mainstream. We gebruiken hierbij bewezen methoden en best-practices van merken die de populaire cultuur gedefinieerd en veranderd hebben. ‘We Are The ReGeneration’ geeft uiting aan onze missie en de drie kantelpunten.

Uitgelichte quote

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete
— Buckminster Fuller

Ons team

 • Li Hoekstra

  li@decadeofaction.co
 • Mark Aink

  mark@decadeofaction.co
 • Nadine Maarhuis

  nadine@decadeofaction.co
 • Coco Deijmann

  coco@decadeofaction.co
 • Yanna Hoek

  yanna@decadeofaction.co
 • Josephine Schuurman

  josephine@decadeofaction.co
 • Luuk van de Ven

  luuk@decadeofaction.co
 • Gabriela Hengeveld

  gabriela@decadeofaction.co
 • Diane van der Marel

  diane@decadeofaction.co
 • Samuel Gosschalk

  samuel@decadeofaction.co

Steun ons

Elke dag zetten we pioniers en opiniemakers in de schijnwerpers die bouwen aan een regeneratieve wereld. Boeren, jongeren, wetenschappers, ondernemers en inheemse leiders die kiezen voor het leven. Deze doeners inspireren zo nieuwe doeners.

Wij willen dat iedereen kan meegenieten van hun verhalen en dus zetten we ze niet achter een betaalmuur. Daarom kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Steun ons en help verandering versnellen.