Over ons

WE ARE THE REGENERATION is een initiatief van Decade Of Action, een Act-tank met als doel om zichzelf in tien jaar tijd overbodig te maken. In tien jaar draagt Decade Of Action bij aan systeemverandering; een verandering van waarden, normen, beleid en gedrag. Jaren waarin we mensen verbinden, in hun hart raken, veranderen en verenigen. Jaren waarin we samen een leven in balans met onze planeet creëren. Want zonder ecologie geen economie. Zonder ecologie geen samenleving. Wij hebben, samen met wetenschappers, inheemse leiders en jongeren, verkennende en verdiepende sessies gehouden en zijn tot drie kantelpunten gekomen waar we tot 2030 aan werken. Je vindt meer over ons op Decade of Action en in dit verhaal.

RE-GENERATION

Het herstel van ecologische en sociale systemen door middel van regeneratieve principes: dat is de kern van regeneratieve landbouw. Industriële landbouw vormt een van de grootste ecologische bedreigingen en wordt ook sociaal en economisch gezien steeds minder houdbaar. Daarmee is regeneratieve landbouw een potentiële game-changer op systemisch niveau. Bovendien is het één van de meest effectieve manieren om als individu direct invloed uit te oefenen. Voedsel raakt ons in ons hart, dus een mooiere wereld, die eten we samen. Nederland is wereldkampioen industriële landbouw, wij willen dat Nederland wereldkampioen regeneratieve landbouw wordt.
Landbouw waar boeren zorgen voor het landschap, een levende bodem ontwikkelen, meer CO2 opvangen dan ze uitstoten, biodiversiteit stimuleren, zorgen voor een betere waterhuishouding, zich verbinden met de lokale gemeenschap én winst maken. Regeneratieve landbouw werkt zo aan ecologische én sociale én economische winst.

RE-GROWTH

Nieuwe economische modellen die het herstellend vermogen van ecologische systemen ondersteunen in plaats van uitputten: daar moeten we naartoe. Succes en groei zijn in onze maatschappij direct en eenzijdig gelinkt aan geld en financiële indicatoren. En er is toch echt meer in het leven dan dat. Hoogste tijd dus om een nieuwe definitie te vinden van groei. Binnen dit kantelpunt onderzoeken we economische en financiële systemen die de transitie helpen versnellen. Bijvoorbeeld omdat ze prikkels geven aan vernieuwende economische handelingen van burgers en bedrijven, of omdat ze destructieve, extractieve handelingen belasten. Een aantal zaken waar we dieper in duiken zijn: Ecological Economics, Donut Economie, Circular Economy, Gross National Happiness, UBI-Basisinkomen, De-Growth, Ex’tax, geldcreatie weghalen bij de particuliere markt, en meer.

RE-CONNECTION

Mensen staan niet boven de natuur, maar zijn onderdeel van haar.
Hoe komen we massaal tot het inzicht dat het leven op Aarde één groot ecosysteem vormt waarin alles op elkaar inwerkt en van elkaar afhankelijk is, en waarvan wij onderdeel zijn? De sleutel ligt in verbinding. Verbinding met de natuur die we zijn verloren, maar ook verbinding met elkaar en met onszelf. We zullen (weer) moeten leren om holistisch te kijken, naar alle aspecten van het systeem, gebaseerd op de intelligentie en interconnectiviteit van de natuur, waarbij elk deel van het systeem in harmonie is en leeft met het geheel. Door deze symbiose kunnen ecosystemen zichzelf blijvend vernieuwen en verbeteren. Wij zoeken naar oplossingen die leiden tot een levens-ondersteunende maatschappij en economie. Want zonder ecologie geen economie. Hoe kunnen we principes uit de natuur gebruiken om onze maatschappij in te richten? En welke waarden, visie en wereldbeeld passen bij zo’n nieuwe wereld?

Team

 • Li Hoekstra

  li@decadeofaction.co
 • Mark Aink

  mark@decadeofaction.co
 • Nadine Maarhuis

  nadine@decadeofaction.co
 • Gabriela Hengeveld

  gabriela@decadeofaction.co
 • Yanna Hoek

  yanna@decadeofaction.co
 • Josephine Schuurman

  josephine@decadeofaction.co
 • Diane van der Marel

  diane@decadeofaction.co
 • Luuk van de Ven

  luuk@decadeofaction.co
 • Samuel Gosschalk

  samuel@decadeofaction.co