Soil Heroes

Mellany Klompe

Activiteiten:Regeneratieve experience farm

Initiatiefnemer:Mellany Klompe

Start:2019

Plaats:Hoeksche Waard

Mellany Klompe Soil Heroes

Introductie

Terug naar de basisregels van de natuur, dat is volgens Mellany Klompe de kern van regeneratie. Vlakbij Rotterdam runt ze samen met haar man een regeneratieve modelboerderij van honderden hectaren. Met de geboekte resultaten overtuigen ze boeren om over te stappen én bedrijven om de transitie te financieren: “We willen boeren laten zien dat ze er niet alleen voor staan.”

Uitgelichte quote

“Door slim samen te werken met de natuur kun je als boer kosten besparen, je productie vergroten en de lokale ecologie herstellen”

Hoe maak je meer dan driehonderd hectaren akkerland regeneratief? Dat was de vraag die Mellany Klompe en haar man Jeroen Klompe zichzelf negen jaar geleden stelden. “Mijn man komt uit een familie van akkerbouwers, maar ikzelf heb altijd als milieukundige gewerkt bij de waterschappen en bij gemeenten op het gebied van biodiversiteit. Daardoor wist ik: het zijn niet een paar knopjes waaraan je moet draaien, het gaat over systemische verandering in de hele bedrijfsvoering”, vertelt Mellany. “Stap voor stap zijn we daarmee aan de slag gegaan, in het begin met stimuleringsfondsen van drieduizend euro. Inmiddels hebben we onderzoeksprojecten lopen van anderhalf miljoen en zijn ruim tweehonderd hectaren regeneratief.”  

 De boerderij van Mellany en Jeroen is een zogenaamde experience farm, waar boeren kunnen ervaren wat regeneratieve landbouw is en hoe het werkt. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Wageningen monitort het stel de resultaten nauwgezet. “Zo meten we het watervasthoudend vermogen van de bodem en de bijdragen van biodiversiteit aan weerbaarheid en natuurlijke plaagregulatie. De percelen die inmiddels acht jaar regeneratief zijn worden vergeleken met de eerstejaars-percelen en de conventionele percelen, die dienen als controlegroep”, zegt Mellany. Juist de vergelijkingen zijn cruciaal: “Als akkerbouwers zien dat ze door hun bodem te herstellen minder risico lopen op watertekorten en irrigatie-kosten kunnen besparen, gaan ze eerder om.”

Uitgelichte quote

“Boeren leren het liefst en het best van hun collega’s”
Soil Heroes Mellany Klompe

Win-win situaties

 

Ook op het gebied van biodiversiteit vallen ecologische en economische win-win situaties te creëren, weet Mellany: “Bestuivers vliegen gemiddeld zo’n 150 meter. Dus als je iedere driehonderd meter een biodiversiteitslaan inzaait, bijvoorbeeld aan je akkerranden, neemt je bestuiving aanzienlijk toe. Tijdens onze proeven hebben we ontdekt dat dit bij peulvruchten 25 tot 40 procent meer productie kan genereren”, legt ze uit. Daarbij neemt het aantal natuurlijke plaagbestrijders, zoals zweefvliegen, door dit alles toe, waardoor insecticiden overbodig worden. Mellany: “Met andere woorden: door slim samen te werken met de natuur kun je als boer kosten besparen, je productie vergroten en de lokale ecologie herstellen.”

“Bedrijven zijn trots op ‘hun’ boer. En de boer ziet het bedrijf als zijn of haar regeneratieve zielsverwant”

 

Onder de vlag van Stichting Soil Heroes delen Mellany en Jeroen deze data met zoveel mogelijk boeren en landbouwadviseurs. Want, zo merkten ze al snel: boeren leren het liefst en het best van hun collega’s. Om boeren die de stap richting regeneratief willen maken in staat te stellen dat ook daadwerkelijk te doen, heeft de organisatie sinds 2019 een for profit kant, die zich focust op het creëren van business modellen rondom ecosysteemdiensten. Mellany: “Steeds meer bedrijven willen investeren in koolstofopslag en biodiversiteitsherstel, bijvoorbeeld omdat ze klimaatneutraal willen worden of omdat ze inzien dat ze voor hun natuurlijke grondstoffen afhankelijk zijn van biodiversiteit. Wij linken hen aan boeren die regeneratief willen werken, en zo helpen ze elkaar vooruit.”

Uitgelichte quote

“Het gevecht met de natuur gaan we verliezen, en dus is het enige wat we kunnen doen boeren volgens de regels van de natuur”

Wederzijdse trots

 

Inmiddels werkt Soil Heroes samen met tientallen bedrijven, waaronder All Plants, Toast, Jack Bean en Dr. Bronners. Op het gebied van bodemgezondheid, biodiversiteit, koolstofopslag en water hebben Mellany en haar collega’s een aantal maatstaven gecreëerd. Bijvoorbeeld: dat vier procent van een perceel bestemd moet zijn voor biodiversiteit (in de vorm van biodiversiteitslanen, akkerranden of agroforestry). Of: het toepassen van een groenbemester (mixen van meer dan vijf soorten) waarbij ploegen niet is toegestaan, alleen Niet Kerende Grondbewerking (NKG). “Voor die output worden de boeren betaald door bedrijven. Het zorgt voor een wederzijds trots gevoel. Bedrijven zijn trots op ‘hun boer’, die hen helpt om ecologisch steeds winstgevender te worden. En de boer ziet het bedrijf als zijn of haar regeneratieve zielsverwant.”
 

Van ecomodernisme naar regeneratie

 

“We hebben lang genoeg geprobeerd om ecologische problemen op mechanische wijze op te lossen”, ziet Mellany. “Nog meer ploegen, een nog grotere trekker, nog meer kunstmest… Die weg is eindig. Het gevecht met de natuur gaan we verliezen, en dus is het enige wat we kunnen doen boeren volgens de regels van de natuur.” 

Met Soil Heroes hoopt Mellany dit besef wijd te verspreiden, ook buiten het boerenerf: “Hoe concreter wij kunnen maken wat de waarde van regeneratieve landbouw is, des te meer bedrijven en andere partijen overstag zullen gaan. We moeten toe naar een situatie waarin banken zeggen: regeneratieve boeren krijgen betere financieringsvoorwaarden, omdat mijn investering in hen toekomstbestendig is. En waarin supermarkten bereid zijn om regeneratieve boeren meer te betalen, omdat hun producten meer voedingswaarde bevatten. Dan gaat de transitie écht vliegen en worden partijen als Soil Heroes op den duur overbodig.”

 

Tekst door: Nadine Maarhuis
Fotografie door: Sabine Rovers