Stichting Wij.land

Danielle de Nie

Activiteiten:Aanjager regeneratieve landbouw

Initiatiefnemer:Danielle de Nie

Start:2018

Plaats:Abcoude

Tekst Nadine Maarhuis Fotografie Gabriela Hengeveld Gepubliceerd 23 maart 2022 Leestijd 3 minuten
Danielle de Nie wij.land

Introductie

Een veenweidegebied waarin koeien in kruidenrijke weilanden grazen, de bodem leeft en zowel bestaande als nieuwe boeren ecologie en economie kunnen verenigen: dat is waar Danielle de Nie met stichting Wij.land aan werkt. "We hebben regeneratief landschapsbeheer nodig, met boeren als hoeders van de natuur."

Fotograaf: Gabriela Hengeveld

Bij landdegradatie denken mensen vooral aan verwoestijning in Spanje of Australië. Maar ook in Nederland is sprake van enorme degradatie, weet bodemkundige en oprichter van stichting Wij.land Danielle de Nie. Zo is ons landoppervlak voor ongeveer een kwart bedekt met groene woestijnen: weilanden van monocultuur gras waar alle biodiversiteit is verdwenen. Andere gebieden hebben vanwege ontwatering te maken met bodemdaling, zoals het veenweidegebied rondom Amsterdam en Utrecht.  

Juist in dit gebied is stichting Wij.land, een afsplitsing van Commonland, actief. In alle landschappen die Commonland herstelt speelt regeneratieve landbouw een cruciale rol, zo ook in Nederland. “Het stelt je in staat om per hectare voortaan 4 Returns te genereren: natuurwaarde, sociale waarde, financiële waarde en inspiratie”, aldus Danielle.

Uitgelichte quote

We gaan bewijzen dat het kan: boeren mét de natuur mee
Danielle de Nie wij.land Fotograaf: Gabriela Hengeveld
Fotograaf: Gabriela Hengeveld
Fotograaf: Gabriela Hengeveld

Beginnen bij de boer

“We hebben vooral naar boeren geluisterd en gevraagd: wat is de eerste stap die je kan nemen? Daarna hebben we de antwoorden omgezet in kleine projecten. Zo zijn we de eerste drie jaar aan het experimenteren geweest op wat wij noemen: het programma duurzaam boeren”, vertelt Danielle aan Nature Today. “Tijdens deze projecten hebben we steeds een stapje teruggedaan. Door te reflecteren wordt duidelijk waarom iets wel of niet werkt. Bovendien kan je dan nadenken of je dit kan uitbreiden.”

Van natuurlijk bodembeheer en natte teelt tot het versterken van biodiversiteit en nieuwe verdienmodellen: Wij.land helpt boeren om hun favoriete concepten te testen. Succesvolle pilots worden binnen het gebied opgeschaald, waarbij boeren vooral van andere boeren leren. Danielle: “Wij zijn daarin enkel aanjager, verbinder en begeleider.”

Inmiddels zijn meer dan 150 boeren bij Wij.land aangehaakt. Dat is in lijn met een bredere trend, voelt Danielle. “Overal in Nederland groeit de stroom van landbouwers die het helemaal anders willen doen. Met Wij.land hopen we deze onderstroom te voeden en te faciliteren, want daar begint het mee. Samen kunnen we dat parallelle systeem bouwen en de transitie in gang zetten. We gaan bewijzen dat het kan: boeren mét de natuur mee!”

Verder lezen? Ook Arjen en Winny van Buuren boeren al jaren met de natuur mee.