Decade of Action ANBI stichting

   

Decade Of Action is in 2020 opgericht om in 10 jaar tijd een essentiële bijdrage te leveren aan het versnellen van de transitie waarbij ons leven in balans is met de planeet.

We werken aan drie kantelpunten en we starten collectieve acties die de waarden, normen, het beleid en het gedrag van mensen effectief veranderen, om te komen tot een systeemverandering, waarbij die balans tot stand komt.

Ons einddoel is om te komen tot een economisch systeem dat in balans leeft met onze planeet en dat met de natuur samenwerkt, in plaats van haar te vernietigen. In 2030 wordt de stichting weer opgeheven.

Decade of Action is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) zoals erkend door de Belastingdienst. 

 

 

Visie

Wij kunnen leven in balans met onze planeet.

 

 

 

Missie

We starten vanuit ons voeding- en landbouwsysteem.

Onze missie is om met Nederland, nu wereldkampioen industriële landbouw, wereldkampioen regeneratieve landbouw te worden.

Vanuit dit startpunt komen we in 10 jaar tijd tot de culturele omslag in de maatschappij naar een regeneratieve cultuur.

Deze enorme cultuuromslag helpen wij versnellen door met het door ons gestarte platform en beweging ‘We are the ReGeneration’ in 10 jaar op 3 kantelpunten te werken:

Re-Generation: het herstel en verbeteren van ecologische-, economische- en sociale systemen d.m.v. regeneratieve principes

Re-Growth: nieuwe economische modellen die het herstellend vermogen van ecologische systemen ondersteunen i.p.v. uitputten

Re-Connection: het herstel van onze verbinding met de natuur en het natuurlijke systeem, vanuit waarden, visie en wereldbeeld

 

 

We are the ReGeneration

‘We Are The ReGeneration’ is een beweging én platform waarin alle pioniers en opiniemakers verenigd, verbonden en verbeeld worden. We delen verhalen en weven de kennis van wetenschappers met de wijsheid van inheemse volken, de open blik van jongeren en de innovatiekracht van pionierende creatieven, boeren en ondernemers. En we verbinden alle organisaties die zich met deze transitie bezighouden, om onze krachten te bundelen en elkaar te versterken.

In tien jaar tijd bouwen we een golf die zo aantrekkelijk en groot is, dat hij omslaat en de cultuur verandert. Van klein naar groot, van ondergronds naar bovengronds, van niche naar mainstream. We gebruiken hierbij bewezen methoden en best-practices van merken die de populaire cultuur gedefinieerd en veranderd hebben. ‘We Are The ReGeneration’ geeft uiting aan onze missie en de drie kantelpunten.

We vinden, verbinden, verbeelden, versnellen en veranderen….

Middels een gefaseerde strategie van zaaien, groeien en oogsten bouwen wij aan een consistent eco-systeem van middelen, content, inspiratie en praktische informatie. We maken ‘We Are The ReGeneration’ zichtbaar en aantrekkelijk voor onze doelgroep en bieden we handelingsperspectief aan beleidsmakers, boeren, retailers, consumenten en beïnvloeders.

Wij zijn de ReGeneratie die deze cultuurverandering teweeg brengt, wij zijn de generatie die het nieuwe systeem bouwt.

Door middel van campagnes, evenementen en acties brengen we het platform, haar verhalen en het begrip ‘regeneratieve landbouw’ onder de aandacht.

Onze wervingsstrategie is gericht op donaties, welke alleen worden gebruikt voor afgesproken doeleinden, volgens projectplannen die zijn goedgekeurd door onze raad van bestuur. Al het beschikbare kapitaal staat ter vrije beschikking van Stichting Decade of Action op haar bankrekeningen.

 

 

Organisatie

Dagelijkse leiding door founders Mark Aink en Li Hoekstra. Samen met een bevlogen team werken zij aan We are the ReGeneration.

De ANBI Stichting Decade of Action heeft minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene gang van zaken van het Decade of Action en houdt toezicht op het bestuur en het gevoerde beleid. Het bestuur vergadert daartoe viermaal per jaar. Het bestuur controleert jaarlijks of de activiteiten en besteding van middelen aansluiten bij het doel van de stichting.

 • Liet van Beuningen – actie (voorzitter): Oprichter van The Mothership Investments, Voorzitter van het bestuur PYM, Mede-oprichter, Women in Blockchain Investment Club, SheEO-activator
 • Jeroen H.J. Voskamp – unity (lid): Ondernemer, eigenaar van Voskamp Groep, Bestuurslid van Buitenplaats De Hoorneboeg, Oprichter van Stichting True Blue
 • Shinta Oosterwaal – integrity (integriteitsadviseur): Doelbewuste geesten van partners, Auteur, Docent, Oprichter Whatnow.earth, Uitvoerend coach
 • Herman H.F. Wijffels – wisdom (lid): Professor Emeritus, Adviseur Duurzame Ontwikkeling, Voormalig voorzitter SER, Voormalig voorzitter Rabobank

 

 

Financiën

Stichting Decade of Action is een non-profitorganisatie. Decade of Action financiert de beoogde doelen voornamelijk door middel van donaties en bijdragen van particulieren en fondsen. Het sluit inkomsten uit projecten niet uit, maar streeft het ook niet na. Omdat Stichting Decade of Action een ANBI is, zijn giften aan Decade of Action aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daarnaast heeft Decade of Action het CBF keurmerk, de toezichthouder voor goede doelen.

De financiële middelen worden aangewend voor:

 • Development en beheer platform
 • Ontwikkelen en delen van content (tekst & beeld)
 • Specifieke events, acties en projecten
 • Zolang de Backbone niet gegarandeerd is qua funding werken we (ca.10 personen) op ZZP basis voor Decade of Action. Mark en Li krijgen een vaste vergoeding van €4.800,- per maand excl. BTW voor minimaal 3 dagen werk per week en de overige regenerators verdienen eenzelfde uurtarief van €31,25 per uur exclusief BTW, met vaste afspraken qua uren die zij op wekelijkse basis besteden. We zijn op deze manier als organisatie en team flexibel om afhankelijk van de inkomsten op en af te schalen in projecten, uren en dus kosten.
 • De leden van het bestuur worden niet vergoed voor hun werk. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen redelijkerwijs gemaakte kosten.
 • De vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

 

 

Contactgegevens

Decade of Action
Midwest
Cabralstraat 1
1057 CD, Amsterdam
The Netherlands

 • Statutaire naam

  Stichting Decade of Action

 • Merknaam

  Decade of Action

 • Belastingnummer

  861403095

 • Bankgegevens

  NL46TRIO0320027236

 • Swift-code

  TRIONL2U

 • Kamer van Koophandel

  78450233