Nationale Fibershed-Route

Fibershed
Tijdens de Fibershed Route op 22 oktober laten we de route zien die een kledingstuk aflegt, van Grond-tot-Garderobe.

Iedereen draagt kleding; het beschermt je en het is leuk, maar het is ook een zeer belastende sector met sociaal onrecht, veel milieuvervuiling en schade aan de bodem en biodiversiteit. Kennis over waar kleding vandaan komt, hoe deze gemaakt wordt en de waarde van kleding is er vaak niet (meer) of beperkt.

Tijdens de Fibershed Route laten we de route die een kledingstuk aflegt, van Grond-tot-Garderobe zien, waarmee we laten zien dat dit ook in Nederland mogelijk is; vanaf de boer van grondstoffen en verwerkers van vezels, via ontwerpers, versierders, makers, verkopers, naar dragers en tot aan de verwerkers van ons textiel afval.

Elke betrokken deelnemer geeft zelf op eigen wijze invulling aan deze dag. Dat kan een wandeling over het terrein of de werkplaats zijn, een workshop of lezing en/of demonstratie.

Het programma is bedoeld voor professionals, studenten en gezinnen. Voor kinderen boven de 12 jaar is er een vilt workshop. Kortom: iedereen is welkom.


Meer info en aanmelden