Antropia, Driebergen

Caring Congres 2022

8 oktober 2022 - 8 oktober 2022 • 9:30 - 17:00
Op 8 oktober is het Caring Congress 2022. Caring Vets en Caring Farmers nodigen u uit om op 8 oktober de verandering in te duiken: wat doet verandering met je brein, hoe moeten we veranderen om klimaatverandering het hoofd te bieden, hoe verandert onze kijk op dieren en op gezondheid de landbouw? Het Caring Congres, voor iedereen die geïnteresseerd is in de transitie naar een duurzamere wereld.

Stikstof, klimaat, de Vernieuwde Wet Dieren, Kaderrichtlijn Water, habitatrichtlijn, vogelgriep: alle pijlen wijzen naar de noodzaak voor een transitie. Niet enkel een landbouw transitie, maar een voedseltransitie en eigenlijk nog groter: een transitie naar een duurzame wereld waar niet langer economische groei voorop staat, maar ecologische waarden. We moeten dus veranderen.

Maar hoe werkt dat? Tijdens het Caring Congress 2022 duik je in de wereld van verandering.


Meer info en aanmelden