Bodemzicht op landgoed Grootstal

10 daagse Cursus: ‘How to start a regenerative farm?’

23 september 2023 - 23 september 2023
How to start a regenerative farm
In deze cursus worden alle belangrijke (theoretische en zakelijke) delen van het regeneratief boeren doorlopen en gezamenlijk gekeken naar opties voor het starten van een regeneratief bedrijf.

De cursus start met een inleiding in het Antropoceen, over regeneratie en een farm tour bij Bodemzicht. Daarna wordt er een introductie gegeven op het schrijven van je holistische context die je gedurende de cursus uitwerkt. Door een holistische context te schrijven inventariseer je wat jouw persoonlijke uitgangspunten zijn. Dit geeft je een raamwerk om de juiste (bedrijfs)beslissingen te nemen.

In de derde en vierde sessie wordt er stilgestaan bij land: hoe werken ecosystemen en hoe kan permacultuur je helpen bij het ontwerpen van je eigen boerderij. Specifieke ontwerpinzichten van
Bodemzicht worden gedeeld.

In de vijfde sessie staan we stil bij holistisch management en lean management als de regeneratieve tools voor het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen. Daarna gaan we in op mogelijke regeneratieve bedrijfslijnen, zoals de ‘no-dig market garden,’ kippen, bomen, varkens, fruit en andere opties, en kijken we naar de bijhorende infrastructuur.

In sessie 8 besteden we aandacht aan de markt en financiële planning. Je leert hoe je een gedegen begroting opzet voor jezelf en mogelijke investeerders. In sessie 9 delen we onze opzet voor een regeneratief bedrijfsplan en ga je hier zelf mee aan de slag in teams. De laatste dag staan we stil bij sales, marketing en wet- en regelgeving. Er wordt ook, waar mogelijk, op maat advies gegeven voor opties voor toegang tot land en financiering.


Meer info en aanmelden